Cà phê robusta natrunal

Varietal (Giống) : Robusta

Nguồn gốc: Daklak

Procss(Chế biến) : chế biến khô .

Size : S16 + S18.

Ripeness (tỉ lệ chín) : 89%

Hương vị : đắng đậm, hương và vị sâu, dành cho guu đậm.